De OSD signaleert, reageert en initieert

Welkom op OSD Signaal, de site van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD). De naam OSD Signaal is niet zomaar gekozen. Als de gemeenschappelijke belangenbehartiger voor ondernemers in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de OSD een duidelijk signalerende functie. Zo nodig reageert de OSD op deze signalen en onderneemt hij zelf initiatieven.

Economic Board Zeeland

Sinds 1 februari heeft Zeeland en Economic Board. Deze board heeft tot doel de samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen te verbeteren door ze samen aan tafel te zetten.

Lees verder


Toezicht nieuwe privacywet

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen de Tweede Kamer om de handhaving van de nieuwe privacywet uit te stellen. Vooral de kleinere bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) zoals de nieuwe privacywet officieel heet.

Lees verder


Spreiding toerisme

Dat Amsterdam moeite heeft met zijn eigen toeristisch succes, wordt steeds duidelijker. Het NBTC ontwikkelde daarom de HollandCity-strategie die inzet om overbelaste toeristische bestemmingen te ontlasten door toeristen te verleiden naar andere, wellicht minder bekende plekken te gaan.

Lees verder


Invest in Zeeland bezoekt Zeeuwse bedrijven

Zeeuwse ondernemers die uitbreidingsinvesteringen overwegen, of een nieuwe Zeeuwse locatie willen openen, kunnen een beroep doen op Invest in Zeeland.

Lees verder


Snellere aanpak N59

Het Rijk legt 5 miljoen euro bovenop het budget van 11 miljoen voor verbeteringen aan de N59. Het werk, oorspronkelijk gepland voor 2028, wordt naar voren gehaald. Tussen 2018 en 2024 worden de verbeteringen uitgevoerd.

Lees verder


Loondoorbetaling groot knelpunt

De kosten van loondoorbetaling staan met stip op één als grootste knelpunt voor ondernemers gevraagd naar knelpunten bij zieke werknemers. Dat blijkt uit een poll die MKB-Nederland in november uitzette via het platform MijnMKB. Van de 400 respondenten zette 43,9 procent dit op één.

Lees verder