De OSD signaleert, reageert en initieert

Welkom op OSD Signaal, de site van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD). De naam OSD Signaal is niet zomaar gekozen. Als de gemeenschappelijke belangenbehartiger voor ondernemers in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de OSD een duidelijk signalerende functie. Zo nodig reageert de OSD op deze signalen en onderneemt hij zelf initiatieven.

Zoetwateropslag

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om in Zeeland zoetwater in de bodem op te slaan. Het Rijk stelt hiervoor 70.000 euro beschikbaar.

Lees verder


Nieuwe ronde masterclasses OSD Academy

Vanaf 13 februari 2018 organiseert de OSD Academy een nieuwe serie masterclasses voor ondernemers op Schouwen-Duiveland. In 2017 hebben de eerste ondernemers de sessies gevolgd. Hun positieve ervaringen waren mede de reden om de masterclasses voort te zetten.

Lees verder


Innovatievouchers verblijfsrecreatie

Ben je ondernemer in de verblijfsrecreatie op Schouwen-Duiveland en heb je innovatieve plannen? Dan kun je gebruikmaken van een innovatievoucher. De gemeente Schouwen-Duiveland stelt een jaarlijks budget van 25.000 euro ter beschikking.

Lees verder


KansenCongres zet in op mogelijkheden

Op 16 november brengt de OSD alle kansen voor Schouwen-Duiveland in kaart, samen met de gemeente, het UWV en gastheer De Zuidhoek. Het KansenCongres gaat over mogelijkheden die ontstaan als je de krimp in de dorpen, de nieuwe wet- en regelgeving en de energieambitie

Lees verder


Zeeuwse Energiedialoog in de provincie

De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij? Waar liggen de kansen? Hoe verbinden we die met impulsen voor de Zeeuwse economie en de woon- en leefomgeving? En wat kan dat bijdragen aan innovatie, werkgelegenheid en welbevinden?

Lees verder


Positief effect mengvormen detailhandel

Een pilot, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), van een jaar in 34 gemeenten laat zien dat mengvormen in winkels en horeca positief werken.

Lees verder