De OSD signaleert, reageert en initieert

Welkom op OSD Signaal, de site van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD). De naam OSD Signaal is niet zomaar gekozen. Als de gemeenschappelijke belangenbehartiger voor ondernemers in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de OSD een duidelijk signalerende functie. Zo nodig reageert de OSD op deze signalen en onderneemt hij zelf initiatieven.

Techniekpact Zeeland

Onderwijzend en ondernemend Zeeland zien zich geplaatst voor de taak om voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten te krijgen en te behouden. De potentiële beroepsbevolking krimpt na 2020 met gemiddeld 1.000 arbeidskrachten per jaar. Daarnaast veroudert de beroepsbevolking snel.

Lees verder


Geef statushouders kans op een nieuwe start

Wethouder Cees van den Bos roept werkgevers op statushouders op Schouwen-Duiveland de mogelijkheid te geven op betaald werk of een onbetaalde werktaalstageplaats. Stage en werk zijn immers een goede manier om Nederlands te leren, om werkervaring op te doen en om een eigen inkomen te verwerven.

Lees verder


Innovatieregeling WBSO werkt

De fiscale regeling voor onderzoek en ontwikkeling voor Nederlandse bedrijven – de Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO) – levert goede resultaten op. De rapportage van minister Kamp laat zien dat de WSBO een goede regeling is, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lees verder


Aanmelden Emergo Prijs

Tijdens de netwerkbeurs Contacta, 7,8 en 9 november, wordt ook dit jaar de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo uitgereikt. Zeeuwse ondernemingen die een succesvolle innovatie hebben uitgevoerd, kunnen zich tot 9 juni aanmelden via Emergo Innovatieprijs.

Lees verder


Verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid belangrijkste knelpunt

Tijdens de Week van de Ondernemer, 9 tot en met 11 mei in Utrecht, ondervroeg MKB-Nederland bezoekers zich uit te spreken over twaalf knelpunten in de regelgeving. Het sociale domein blijkt werkgevers het meest bezig te houden.

Lees verder


Te veel bureaucratie bij arbeidsparticipatie

MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland pleiten voor minder bureaucratie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na twee jaar praktijk is de ervaring dat alle 35 arbeidsregio’s en 388 gemeentes een eigen werkwijze hebben.

Lees verder