De OSD signaleert, reageert en initieert

Welkom op OSD Signaal, de site van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland (OSD). De naam OSD Signaal is niet zomaar gekozen. Als de gemeenschappelijke belangenbehartiger voor ondernemers in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de OSD een duidelijk signalerende functie. Zo nodig reageert de OSD op deze signalen en onderneemt hij zelf initiatieven.

Doe de Brexit Impact Scan

De Rijksoverheid heeft een Brexit Impact Scan gemaakt voor Nederlandse ondernemingen. De scan geeft aan of de Brexit gevolgen gaat hebben voor jouw bedrijf en brengt in kaart welke voorbereidingen je in dat geval kunt treffen.

Lees verder


Vouchers circulaire en biobased initiatieven

Ondernemers die een innovatief idee hebben om producten, processen of diensten circulair of biobased te maken/ontwikkelen, kunnen nog tot oktober 2018 een aanvraag indienen bij Impuls Zeeland.

Lees verder


Compensatie zwangere zelfstandigen

Heb je tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind gekregen en was je in die periode onderneemster of meewerkende echtgenote dan wel meewerkende partner van een ondernemer? Dan heb je wellicht recht op compensatie.

Lees verder


Regio Deal: 70 miljoen euro voor woon- en werkklimaat

Ter versterking van de Zeeuwse economie en het Zeeuwse vestigingsklimaat, stelt het Rijk 35 miljoen euro beschikbaar. Zeeland vult het bedrag aan met nog eens 35 miljoen euro. Voor het bedrag zijn dertien projecten, onderverdeeld in drie pijlers, benoemd die bijdragen aan het woon- en werkklimaat.

Lees verder


Enquête mobiele dekking

Opnieuw kunnen de Zeeuwen (tot 4 juli) een provinciale enquête invullen over het mobiele bereik.

Lees verder


Zeeuwse Vacaturebank

Sinds kort is een online vacaturebank voor Zeeland beschikbaar, een initiatief van de Zeeuwse Connectie. De Zeeuwse Vacaturebank moet dé centrale plaats voor werk en stages worden.

Lees verder