Symposium circulair bouwen

woensdag 27 maart 2019

Op 27 maart organiseert Emergis in Kloetinge een symposium over circulair bouwen. Met dit symposium sluit de ggz-organisatie de (ver)bouw af van de Emergis kinder- en jeugdkliniek. De kliniek is een voorbeeld van circulair bouwen waarbij onder meer het materiaal van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen is gebruikt. Op het programma staan presentaties over de circulaire bouweconomie en over het bouwproces en de gekozen oplossingen voor de kliniek van Emergis. Na de pauze is er een gesprek met de verschillende bouwpartners en een rondleiding door het gebouw. Datum: 27 maart Plaats: Emergis, Oostmolenweg 101 Kloetinge Tijden: 12.30u (lunch) Ė 15.30u (rondleiding+borrel) Toegang: na aanmelding via emergis.nl/bouw

Lees verder

Algemene ledenvergadering in het teken van onderwijs

dinsdag 9 april 2019

Onder de titel Samen slagen we wel! combineert de OSD op 9 april zijn algemene ledenvergadering met een inspirerende roadshow. Tijdens deze roadshow draait het om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers en gaan deze partijen met elkaar in gesprek om tot concrete ideeŽn en afspraken te komen.

Lees verder

Ravelijnlezing over water

donderdag 23 mei 2019

De Ravelijnlezing, op 23 mei, heeft dit jaar het water, strategische verbinder in de Delta als thema. Water biedt kansen voor ontwikkeling, terwijl klimatologische ontwikkelingen vragen om bewust met water om te gaan. Sprekers zijn in elk geval Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas. De Ravelijnlezing wil jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio belichten en het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio verbinden. Datum: 23 mei Plaats: Theater De Maagd, Bergen op Zoom Tijd: vanaf 15.00 uur

Lees verder

De toekomst van de N59 - denk mee!

Een jaar geleden sloten de provincies Zeeland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee een bestuursovereenkomst voor de N59. Het doel is de verkeersveiligheid, de doorstroming en de duurzaamheid tussen Hellegatsplein en Serooskerke (S-D) te verbeteren.


Lees verder

SD op weg

Het mobiliteitsplatform SD Op Weg is nu ook op de digitale snelweg te vinden. Tegelijkertijd nodigt het platform inwoners, ondernemers en organisaties uit om mee te denken over het personenvervoer op het eiland.


Lees verder

Kas Zeeuws Participatiefonds gespekt

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de kas van het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) met 6,5 miljoen euro gespekt. Dankzij deze injectie kan het ZPF meer bedrijven helpen en grotere financieringen verstrekken.


Lees verder

Bekend maakt Bemind

Goed (beroeps)onderwijs is bij de OSD een vast speerpunt. Zo organiseerde de OSD een aantal jaren het project Bekend maakt Bemind. Scholieren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs en leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs konden een kijkje nemen bij bedrijven uit allerlei sectoren. Het idee achter deze snuffelstage ‘avant la lettre' is dat jongeren vaak geen idee hebben welke bedrijven er op Schouwen-Duiveland zijn en wat de verschillende beroepen eigenlijk inhouden.

Bekend maakt Bemind draaide in 2010 de zaken om. Leden van (Jong) OSD namen op initiatief van beide besturen in mei een kijkje bij het onderwijs. De middelbare school Pontes Pieter Zeeman streeft nadrukkelijk naar meer verbinding met het regionale bedrijfsleven en was in mei gastheer tijdens een avond over stages. Het doel van deze avond was het bedrijfsleven door middel van presentaties te voorzien van alle kennis op het raakvlak van stage, onderwijs, instellingen en subsidies en daarmee de weg voor stagiaires vrij te maken.

Het vmbo kent de zogenoemde snuffelstage van twee weken voor leerlingen uit klas 3 en een langere stageperiode voor de leerlingen van klas 4 (15-16 jarigen).
Voordelen voor de onderneming bij deze stages zijn natuurlijk de extra handjes binnen het bedrijf, maar vooral ook de mogelijkheid om zonder loonkosten jonge enthousiaste mensen kennis te laten maken met het bedrijf en in het bedrijf te laten werken.
Voor de leerlingen is het voordeel van een stageplaats vooral het leren omgaan met zakelijke situaties. Dat is iets totaal anders dan zitten luisteren in de schoolbanken.

Deze geslaagde avond krijgt nog een vervolg.

Doen!
Heeft u een stageplaats voor een leerling van Pontes Pieter Zeeman? Een groot deel van de organisatie ligt bij de school. Informeer bij Anita de Munnik, sectordirecteur vmbo, naar de mogelijkheden: 06 40388993.

Terug naar projecten