Symposium circulair bouwen

woensdag 27 maart 2019

Op 27 maart organiseert Emergis in Kloetinge een symposium over circulair bouwen. Met dit symposium sluit de ggz-organisatie de (ver)bouw af van de Emergis kinder- en jeugdkliniek. De kliniek is een voorbeeld van circulair bouwen waarbij onder meer het materiaal van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen is gebruikt. Op het programma staan presentaties over de circulaire bouweconomie en over het bouwproces en de gekozen oplossingen voor de kliniek van Emergis. Na de pauze is er een gesprek met de verschillende bouwpartners en een rondleiding door het gebouw. Datum: 27 maart Plaats: Emergis, Oostmolenweg 101 Kloetinge Tijden: 12.30u (lunch) Ė 15.30u (rondleiding+borrel) Toegang: na aanmelding via emergis.nl/bouw

Lees verder

Algemene ledenvergadering in het teken van onderwijs

dinsdag 9 april 2019

Onder de titel Samen slagen we wel! combineert de OSD op 9 april zijn algemene ledenvergadering met een inspirerende roadshow. Tijdens deze roadshow draait het om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers en gaan deze partijen met elkaar in gesprek om tot concrete ideeŽn en afspraken te komen.

Lees verder

Ravelijnlezing over water

donderdag 23 mei 2019

De Ravelijnlezing, op 23 mei, heeft dit jaar het water, strategische verbinder in de Delta als thema. Water biedt kansen voor ontwikkeling, terwijl klimatologische ontwikkelingen vragen om bewust met water om te gaan. Sprekers zijn in elk geval Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas. De Ravelijnlezing wil jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio belichten en het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio verbinden. Datum: 23 mei Plaats: Theater De Maagd, Bergen op Zoom Tijd: vanaf 15.00 uur

Lees verder

De toekomst van de N59 - denk mee!

Een jaar geleden sloten de provincies Zeeland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee een bestuursovereenkomst voor de N59. Het doel is de verkeersveiligheid, de doorstroming en de duurzaamheid tussen Hellegatsplein en Serooskerke (S-D) te verbeteren.


Lees verder

SD op weg

Het mobiliteitsplatform SD Op Weg is nu ook op de digitale snelweg te vinden. Tegelijkertijd nodigt het platform inwoners, ondernemers en organisaties uit om mee te denken over het personenvervoer op het eiland.


Lees verder

Kas Zeeuws Participatiefonds gespekt

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de kas van het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) met 6,5 miljoen euro gespekt. Dankzij deze injectie kan het ZPF meer bedrijven helpen en grotere financieringen verstrekken.


Lees verder

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland stimuleert het innovatieve vermogen van zijn leden. Een van de initiatieven is het subsidietraject rond innovatie in het MKB, de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Dit traject liep van mei 2010 tot april 2013.

Met deze regeling stimuleert de overheid MKB-ondernemers om hun individuele innovatieplannen uit te voeren. Daarbij moet het gaan om vernieuwende (delen van) producten, diensten en of (productie)processen.

In mei 2010 is IPC Schouwen-Duiveland Innovatiekracht goedgekeurd. Maar liefst negentien innovatieve plannen kwamen daadwerkelijk in aanmerking voor deze regeling. Gezamenlijk ontvangen zij in drie jaar ruim 1 miljoen euro om hun plannen uit te voeren. De ondernemers investeren gezamenlijk voor eenzelfde bedrag.

Het bijzondere aan IPC Schouwen-Duiveland Innovatiekracht is dat deze aanvraag door een ondernemerskring is gedaan en niet, zoals meer gebruikelijk, door een brancheorganisatie. Daardoor is de diversiteit onder de deelnemers veel groter. Ook biedt dit meer ruimte voor samenwerking en kennisdeling, twee belangrijke doelstellingen van de IPC.

De OSD is als onafhankelijke organisatie als penvoerder aangewezen. Omdat er veel administratieve processen zijn, en de deelnemers begeleid moeten worden, heeft de OSD het subsidieadviesbureau Van BeijenGelders ingeschakeld als projectbureau. Dit kon budgettair neutraal omdat de OSD als penvoerder de kosten volledig gesubsidieerd kreeg.

De deelnemers aan IPC Schouwen-Duiveland Innovatiekracht waren:
• Mol Agrocom met partners Ten Brinke, Van Iperen en EM Agriton
• Vitro Plus met partner Visser Horti Systems
• Seatec Underwater Systems
• Christiaan Koop Architecten met partner KS Architecture
• Gazpack
• Traduco met partner DRM ICT Solutions
• Nemag
• Ancra Systems
• Identity Networking Architecture met partner Saman Groep
• O'Moda Schoenen
• Bever Innovations
• YourSurprise.com

In april 2013 zijn de laatste administratieve stukken ingeleverd en is het project afgerond.