Nieuwjaarsreceptie OSD

maandag 7 januari 2019

Op 7 januari zijn de ondernemers van Schouwen-Duiveland en hun partners van harte welkom tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. De OSD organiseert de jaarlijkse bijeenkomst in samenwerking met het gemeentebestuur.

Lees verder

Provinciale Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 11 januari 2019

Op vrijdag 11 januari opent de provincie Zeeland de deuren van de Nieuwe Kerk in Middelburg voor haar Nieuwjaarsreceptie. Het thema van de receptie is Gezond in Zeeland.

Lees verder

De Zeeuwse arbeidsmarkt belicht

Zeeland komt steeds meer handen te kort om bedrijven te voorzien van vakkundig personeel. In augustus 2018 stond een recordaantal vacatures open: circa 5.000.


Lees verder

Parijs op zijn Zeeuws

Het samenwerkingsplatform dat werkt aan een energie- en klimaatneutraal Zeeland heeft alle ontwikkelingen gebundeld op de nieuwe website zeeuwsenergieakkoord.nl.


Lees verder

Vier Zeeuwse bedrijven MKB Top 100

In de editie 2018 van de MKB Innovatie Top 100 bevinden zich vier Zeeuwse bedrijven, in 2017 waren dat er twee.


Lees verder

Goede huisvesting noodzakelijk voor arbeidsmigranten

VNO-NCW Zeeland ervaart het ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2018 als te beknellend waar het de huisvesting voor arbeidsmigranten betreft. De Zeeuwse economie trekt aan en biedt steeds meer werkgelegenheid aan arbeidsmigranten.


Lees verder

Parijs op zijn Zeeuws

Het samenwerkingsplatform dat werkt aan een energie- en klimaatneutraal Zeeland heeft alle ontwikkelingen gebundeld op de nieuwe website zeeuwsenergieakkoord.nl.
Dit platform, Zeeuws Energieakkoord genoemd, voert het landelijk Klimaatakkoord uit op regionaal niveau. Alle regio's stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. Het doel is om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn. In het voorjaar van 2019 gaat de Zeeuwse RES naar het ministerie van economische Zaken en Klimaat.

Het Zeeuws Energieakkoord heeft vijf sectortafels ingericht:
• gebouwde omgeving
• mobiliteit
• elektriciteit
• industrie
• landbouw & landgebruik
• sector overstijgende onderwerpen.

Deze sectortafels stellen concrete doelen vaststellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Meer informatie is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

 

 


Terug naar het overzicht