Brexit bijeenkomst

donderdag 21 februari 2019

Adriaanse van der Weel Advocaten organiseert in samenwerking met zijn Engelse partner Harrison Clark Rickerbys op 21 februari in Middelburg een interactief Brexit seminar. Deelnemers krijgen zowel vanuit de Nederlandse als Engelse invalshoek informatie over de huidige ontwikkelingen en toekomstige gevolgen die met de Brexit gepaard gaan.

Lees verder

Open dag provincie en waterschap

zaterdag 23 februari 2019

Op zaterdag 23 februari zet de provincie Zeeland de deuren van de Abdij in Middelburg open. Aanleiding zijn de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. En omdat die dag ook de waterschapsverkiezingen worden gehouden, presenteert waterschap Scheldestromen zich in de Wandelkerk van het abdijcomplex.

Lees verder

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta

donderdag 14 maart 2019

Hoe zorgen we voor een veerkrachtige en klimaatrobuuste delta? Dat is de centrale vraag van de werkconferentie die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta op 14 maart organiseert.

Lees verder

Kas Zeeuws Participatiefonds gespekt

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de kas van het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) met 6,5 miljoen euro gespekt. Dankzij deze injectie kan het ZPF meer bedrijven helpen en grotere financieringen verstrekken.


Lees verder

Sociale ondernemers gezocht

Het netwerk Participeren Loont van VNO-NCW Brabant Zeeland zoekt Zeeuwse ondernemers die vol overtuiging de zin van een inclusieve arbeidsmarkt willen uitdragen. In West-Brabant bestaat inmiddels zon netwerk van ruim 100 ondernemers.


Lees verder

Klaar voor veranderend werk

Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling van werknemers moeten standaardonderdeel worden van het beloningspakket voor werknemers. Dergelijke budgetten worden nu nog te vaak gezien als een extraatje op de loonstijging.


Lees verder

Sociale ondernemers gezocht

Het netwerk Participeren Loont van VNO-NCW Brabant Zeeland zoekt Zeeuwse ondernemers die vol overtuiging de zin van een inclusieve arbeidsmarkt willen uitdragen. In West-Brabant bestaat inmiddels zo'n netwerk van ruim 100 ondernemers.

Het op te richten ambassadeursnetwerk Participeren Loont in Zeeland zet de Brabant-Zeeuwse organisatie op samen met de Zeeuwse Werkkamer. De ondernemers in dit netwerk vertellen hun verhalen, ervaringen en creatieve oplossingen en inspireren en helpen andere ondernemers socialer te ondernemen.
Een krachtig netwerk kan een stevige lobby voeren in Den Haag om de Participatiewet voor ondernemers werkbaar te houden. De gezamenlijke kennis en ervaring kan de Werkgevers Servicepunten, gemeenten en werkbedrijven ondersteunen bij de plaatsing van kandidaten.

Gezocht:
Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (nieuwe) kans willen geven in de samenleving.
Ondernemers die denken in talenten en mogelijkheden.
Ondernemers die zich niet bij de eerste tegenslag terugtrekken.

Voel je je aangesproken? Neem dan voor meer informatie contact op met Annemiek Heinen, M: 06 14640128, E: heinen@vnoncwbrabantzeeland.nl

 


Terug naar het overzicht