Haringparty 2019

donderdag 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni organiseert Kiwanis Zierikzee Schouwen-Duiveland de jaarlijkse Haringparty Schouwen-Duiveland.

Lees verder

Feestje met d’overkanters

woensdag 4 september 2019

Op 4 september organiseert de OSD in samenwerking met de ondernemersverenigingen uit Goes, Borsele, Reimerswaal en Tholen een feestje op het Business Park in Zierikzee. Sinds 2016 bezoeken Ondernemers Contact Goes (OCG) en de OSD elkaar over en weer. Vorig jaar kwamen OVBorsele en OVReimerswaal erbij, de Sinke Groep in Kruiningen was toen gastheer. Dit jaar haakt ook Ondernemers Overleg Tholen (OOT) aan. Zet de datum vast in je agenda, nadere gegevens volgen.

Lees verder

Aanmelden Zeeuwse innovatieprijs Emergo

Zeeuwse ondernemers die een succesvolle innovatie hebben gerealiseerd, kunnen zich nog tot en met 28 juni aanmelden voor de Emergo, de Zeeuwse innovatieprijs. Deze wordt op 6 november, tijdens de Contacta, voor de zestiende keer uitgereikt.


Lees verder

Integratie door werk

Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waar gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep op kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van statushouders. Dat bepleit de Sociaal-Economische Raad in zijn rapport over de arbeidsparticipatie van statushouders.


Lees verder

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor kraamverlof vervallen en geldt de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).


Lees verder

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh óf 25.000 m3 gas verbruiken hebben te maken met een aanscherping in de Wet milieubeheer. Voor 1 juli 2019 moeten zij in actie zijn gekomen.


Lees verder

Twee provinciale subsidieregelingen

Innovatie is een van de drijfveren om Zeeland te laten concurreren met andere regio's. Om innovatie in de Zeeuwse sectoren te stimuleren, stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is ondergebracht in twee provinciale subsidieregelingen die met elkaar samenhangen: Zeeland in Stroomversnelling en Kennis- en Innovatienetwerken.

Kennis- en Innovatienetwerken
Deze subsidieregeling is gericht op de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland. Het doel is de verbetering van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vragen van ondernemers én het ondersteunen van de samenwerking. Een aanvraag - in te dienen voor 1 januari 2020 - kan alleen worden gedaan door een netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheden aantoonbaar betrokken zijn.

Zeeland in Stroomversnelling
Deze subsidieregeling, die ook in 2018 bestond, heeft tot doel om vanuit de strategische agenda's van de Zeeuwse economische clusters haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten te stimuleren. Daarmee vergroot het innovatievermogen in Zeeland en kunnen de Zeeuwse sectoren groeien. De criteria staan vermeld op zeeland.nl.
Deze regeling staat open voor aanvragen van 15 maart tot 10 mei 2019. Ondernemers die behoefte hebben aan advies op maat voor deze regeling, kunnen zich aanmelden voor het spreekuur dat Impuls Zeeland op 11 april in Vlissingen organiseert. Zie hiervoor de agenda.

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

 


Terug naar het overzicht