Contacta Talks met Jildou van der Bijl

woensdag 15 mei 2019

Op 15 mei organiseert LMG strategie+creatie, in samenwerking met Goes Marketing en Ondernemers Contact Goes (OCG) de Contacta Talks.

Lees verder

Ravelijnlezing over water

donderdag 23 mei 2019

De Ravelijnlezing, op 23 mei, heeft dit jaar het water, strategische verbinder in de Delta als thema. Water biedt kansen voor ontwikkeling, terwijl klimatologische ontwikkelingen vragen om bewust met water om te gaan. Sprekers zijn in elk geval Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas. De Ravelijnlezing wil jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio belichten en het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio verbinden. Datum: 23 mei Plaats: Theater De Maagd, Bergen op Zoom Tijd: vanaf 15.00 uur

Lees verder

Innovatievouchers horeca, watersport, dagattracties

Ben je ondernemer in de horeca, watersport of dagattractie? En wil je innoveren? Meld je dan aan voor een intakegesprek bij Impuls Zeeland voor een innovatievoucher.


Lees verder

Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente wil graag in contact komen met lokale bedrijven waar arbeidsmigranten, dan wel tijdelijke werknemers werkzaam zijn. Zij doet namelijk onderzoek naar de huidige en toekomstige vraag naar huisvesting van deze werknemers.


Lees verder

Gebruik ook de lokale vacaturebank

Het aantal onvervulde vacatures groeit en met het recreatieseizoen in aantocht is het vinden van die ene (of vele) werknemer(s) lastiger dan ooit. We beschikken op Schouwen-Duiveland over een lokale vacaturebank die via www.ikhebeenband.nl te zien is.


Lees verder

Twee provinciale subsidieregelingen

Innovatie is een van de drijfveren om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Om innovatie in de Zeeuwse sectoren te stimuleren, stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar.


Lees verder

Twee provinciale subsidieregelingen

Innovatie is een van de drijfveren om Zeeland te laten concurreren met andere regio's. Om innovatie in de Zeeuwse sectoren te stimuleren, stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is ondergebracht in twee provinciale subsidieregelingen die met elkaar samenhangen: Zeeland in Stroomversnelling en Kennis- en Innovatienetwerken.

Kennis- en Innovatienetwerken
Deze subsidieregeling is gericht op de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland. Het doel is de verbetering van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vragen van ondernemers én het ondersteunen van de samenwerking. Een aanvraag - in te dienen voor 1 januari 2020 - kan alleen worden gedaan door een netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheden aantoonbaar betrokken zijn.

Zeeland in Stroomversnelling
Deze subsidieregeling, die ook in 2018 bestond, heeft tot doel om vanuit de strategische agenda's van de Zeeuwse economische clusters haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten te stimuleren. Daarmee vergroot het innovatievermogen in Zeeland en kunnen de Zeeuwse sectoren groeien. De criteria staan vermeld op zeeland.nl.
Deze regeling staat open voor aanvragen van 15 maart tot 10 mei 2019. Ondernemers die behoefte hebben aan advies op maat voor deze regeling, kunnen zich aanmelden voor het spreekuur dat Impuls Zeeland op 11 april in Vlissingen organiseert. Zie hiervoor de agenda.

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

 


Terug naar het overzicht