Haringparty 2019

donderdag 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni organiseert Kiwanis Zierikzee Schouwen-Duiveland de jaarlijkse Haringparty Schouwen-Duiveland.

Lees verder

Feestje met d’overkanters

woensdag 4 september 2019

Op 4 september organiseert de OSD in samenwerking met de ondernemersverenigingen uit Goes, Borsele, Reimerswaal en Tholen een feestje op het Business Park in Zierikzee. Sinds 2016 bezoeken Ondernemers Contact Goes (OCG) en de OSD elkaar over en weer. Vorig jaar kwamen OVBorsele en OVReimerswaal erbij, de Sinke Groep in Kruiningen was toen gastheer. Dit jaar haakt ook Ondernemers Overleg Tholen (OOT) aan. Zet de datum vast in je agenda, nadere gegevens volgen.

Lees verder

Aanmelden Zeeuwse innovatieprijs Emergo

Zeeuwse ondernemers die een succesvolle innovatie hebben gerealiseerd, kunnen zich nog tot en met 28 juni aanmelden voor de Emergo, de Zeeuwse innovatieprijs. Deze wordt op 6 november, tijdens de Contacta, voor de zestiende keer uitgereikt.


Lees verder

Integratie door werk

Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waar gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep op kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van statushouders. Dat bepleit de Sociaal-Economische Raad in zijn rapport over de arbeidsparticipatie van statushouders.


Lees verder

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor kraamverlof vervallen en geldt de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).


Lees verder

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh óf 25.000 m3 gas verbruiken hebben te maken met een aanscherping in de Wet milieubeheer. Voor 1 juli 2019 moeten zij in actie zijn gekomen.


Lees verder

Toegankelijkheid Schouwen-Duiveland

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland heeft de bereikbaarheid van deze gemeente via de N59 en N57 vanaf zijn oprichting in 1989 tot speerpunt verheven. Dat een lange adem nodig is, blijkt uit het feit dat meer dan twintig jaar later dit nog steeds een actueel punt is.

Zo is de aanpak van de N59 opgenomen in het convenant dat de OSD met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft afgesloten

Bij de opening van de bypass bij de sluis bij Bruinisse, juni 2005, zegde de toenmalige minster van Verkeer & Waterstaat een verkenning voor het traject Oosterscheldekering - Hellegatsplein toe. De verkenning is wel opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), maar in 2008 blijkt dat er bij het ministerie geen uitvoeringsbudget voor beschikbaar is. Ook heeft Rijkswaterstaat onvoldoende mensen en onderzoeksgeld voor de uitvoering van nieuwe verkenningen. De verkenning blijft in het MIRT staan voor de periode 2009-2020 al is nog onbekend wanneer hiermee gestart wordt.
De OSD blijft actief lobbyen en vindt hierin de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland en van Oost-Flakkee aan zijn zijde. Van diverse kanten wordt het Rijk aangespoord alsnog de verkenning uit te voeren.

Wel worden voorbereiding getroffen voor verbeteringen in de veiligheid van de N57 Kraaijesteinweg (gereed half 2011) en van de N59 twee kruispunten bij Oosterland (gepland voor eind 2012).

OSD-voorzitter Olivier Verwest heeft deze zomer overlegd met gedeputeerde Kees van Beveren over het traject Hellegatsplein - Bruinisse. Er blijkt geld gereserveerd te zijn voor het veiliger maken van de N59. Vooral de files die ontstaan op het Hellegatsplein bij de afrit van de Haringvlietbrug richting Zeeland moeten aangepakt worden. Dit voorjaar al had Verwest overleg met de Kamer van Koophandel van Zeeland en Rotterdam over dit knelpunt. Op korte termijn zal hij ook overleggen met de nieuwe wethouder Wim Stouten. Ook de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij de diverse gesprekken.

Augustus 2010

Terug naar projecten