Symposium circulair bouwen

woensdag 27 maart 2019

Op 27 maart organiseert Emergis in Kloetinge een symposium over circulair bouwen. Met dit symposium sluit de ggz-organisatie de (ver)bouw af van de Emergis kinder- en jeugdkliniek. De kliniek is een voorbeeld van circulair bouwen waarbij onder meer het materiaal van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen is gebruikt. Op het programma staan presentaties over de circulaire bouweconomie en over het bouwproces en de gekozen oplossingen voor de kliniek van Emergis. Na de pauze is er een gesprek met de verschillende bouwpartners en een rondleiding door het gebouw. Datum: 27 maart Plaats: Emergis, Oostmolenweg 101 Kloetinge Tijden: 12.30u (lunch) Ė 15.30u (rondleiding+borrel) Toegang: na aanmelding via emergis.nl/bouw

Lees verder

Algemene ledenvergadering in het teken van onderwijs

dinsdag 9 april 2019

Onder de titel Samen slagen we wel! combineert de OSD op 9 april zijn algemene ledenvergadering met een inspirerende roadshow. Tijdens deze roadshow draait het om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers en gaan deze partijen met elkaar in gesprek om tot concrete ideeŽn en afspraken te komen.

Lees verder

Ravelijnlezing over water

donderdag 23 mei 2019

De Ravelijnlezing, op 23 mei, heeft dit jaar het water, strategische verbinder in de Delta als thema. Water biedt kansen voor ontwikkeling, terwijl klimatologische ontwikkelingen vragen om bewust met water om te gaan. Sprekers zijn in elk geval Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas. De Ravelijnlezing wil jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio belichten en het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio verbinden. Datum: 23 mei Plaats: Theater De Maagd, Bergen op Zoom Tijd: vanaf 15.00 uur

Lees verder

De toekomst van de N59 - denk mee!

Een jaar geleden sloten de provincies Zeeland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee een bestuursovereenkomst voor de N59. Het doel is de verkeersveiligheid, de doorstroming en de duurzaamheid tussen Hellegatsplein en Serooskerke (S-D) te verbeteren.


Lees verder

SD op weg

Het mobiliteitsplatform SD Op Weg is nu ook op de digitale snelweg te vinden. Tegelijkertijd nodigt het platform inwoners, ondernemers en organisaties uit om mee te denken over het personenvervoer op het eiland.


Lees verder

Kas Zeeuws Participatiefonds gespekt

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de kas van het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) met 6,5 miljoen euro gespekt. Dankzij deze injectie kan het ZPF meer bedrijven helpen en grotere financieringen verstrekken.


Lees verder

Toegankelijkheid Schouwen-Duiveland

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland heeft de bereikbaarheid van deze gemeente via de N59 en N57 vanaf zijn oprichting in 1989 tot speerpunt verheven. Dat een lange adem nodig is, blijkt uit het feit dat meer dan twintig jaar later dit nog steeds een actueel punt is.

Zo is de aanpak van de N59 opgenomen in het convenant dat de OSD met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft afgesloten

Bij de opening van de bypass bij de sluis bij Bruinisse, juni 2005, zegde de toenmalige minster van Verkeer & Waterstaat een verkenning voor het traject Oosterscheldekering - Hellegatsplein toe. De verkenning is wel opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), maar in 2008 blijkt dat er bij het ministerie geen uitvoeringsbudget voor beschikbaar is. Ook heeft Rijkswaterstaat onvoldoende mensen en onderzoeksgeld voor de uitvoering van nieuwe verkenningen. De verkenning blijft in het MIRT staan voor de periode 2009-2020 al is nog onbekend wanneer hiermee gestart wordt.
De OSD blijft actief lobbyen en vindt hierin de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland en van Oost-Flakkee aan zijn zijde. Van diverse kanten wordt het Rijk aangespoord alsnog de verkenning uit te voeren.

Wel worden voorbereiding getroffen voor verbeteringen in de veiligheid van de N57 Kraaijesteinweg (gereed half 2011) en van de N59 twee kruispunten bij Oosterland (gepland voor eind 2012).

OSD-voorzitter Olivier Verwest heeft deze zomer overlegd met gedeputeerde Kees van Beveren over het traject Hellegatsplein - Bruinisse. Er blijkt geld gereserveerd te zijn voor het veiliger maken van de N59. Vooral de files die ontstaan op het Hellegatsplein bij de afrit van de Haringvlietbrug richting Zeeland moeten aangepakt worden. Dit voorjaar al had Verwest overleg met de Kamer van Koophandel van Zeeland en Rotterdam over dit knelpunt. Op korte termijn zal hij ook overleggen met de nieuwe wethouder Wim Stouten. Ook de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij de diverse gesprekken.

Augustus 2010

Terug naar projecten